gallery sculptures

E L I S A B E TH   B I L L A N D E R


Oreflekterad Konsumtion


Separatutställning på Kungsbacka Konsthall

14 november - 20 december 2015

O K

Konsumtion.

För mig innebär det något komplext som är svårt att sätta fingret på.

Jag hade ett år av köpstopp 2014 och upptäckte att det ligger något djupare i att handla saker än just prylen i sig.

Själva handlingen man utför när man köper något oavsett om det är på nätet eller i en fysisk butik ger en form av snabb tillfredställelse, en respons på något vi längtar efter. Man blir glad i stunden. Men det är enligt mig en falsk och kortvarig lycka och varar inte särskilt länge.


I den här utställningen har jag som ingång i min skapandeprocess funderat på dessa fenomen utifrån mig själv och dem som finns i min närhet. Det är en subjektiv uppfattning och en fri konstnärlig tolkning av mänskligt beteende som inte stödjer sig på forskning eller exakta data. Avsaknaden av färg, och avsaknaden av objektet symboliserar värdet i detsamma enligt mig. Tomt. Finns inte. Borta. En del av verken kan ses som en motvikt till köpandet som lyckorus. Nämligen kreativiteten, originaliteten och det egna tänkandet. Andra symboliserar vårt kollektiva medvetande att vara en i mängden och få vara med.

Copyright © All Rights Reserved